OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP VSTUPENEK


společnosti Neverty s.r.o., IČ: 14349183, se sídlem Nad Bahnivkou 202/6, 25101 Říčany - Pacov, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 315179 (dále jen „Společnost“).

I.

Společnost provozuje webové stránky a elektronickou platformu www.explorio.cz (dále jen „Portál“) a umožňuje návštěvníkům Portálu (dále jen „Zákazníci“) zakoupit prostřednictvím Portálu vstupenky na volnočasové akce vydané a prodávané třetími stranami (dále jen „Vstupenky“ a „Partneři“). Společnost není vydavatelem Vstupenek, pouze obstarává pro Partnery jejich prodej.

II.

Zakoupením Vstupenky Zákazník uzavírá smlouvu s Partnerem a souhlasí s podmínkami Partnera vztahujícím se k nákupu a využití vstupenky, se kterými je Zákazník před nákupem Vstupenky seznámen. Zakoupené Vstupenky není možné vracet.

III.

Veškeré reklamace termínů, kvality a rozsahu služeb poskytnutých Partnerem v souvislosti s využitím Vstupenky řeší Zákazník přímo s Partnerem. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za závazky Partnera, omezení nebo nemožnost využití Vstupenek.

IV.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021 a Společnost je oprávněna tyto podmínky kdykoliv změnit.