PODMÍNKY KLUBU explorio.cz


společnosti Neverty s.r.o., IČ: 14349183, se sídlem Nad Bahnivkou 202/6, 25101 Říčany - Pacov, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 315179 (dále jen „Společnost“).

I.

Společnost provozuje webové stránky www.explorio.cz (dále jen „Portál“) a umožňuje návštěvníkům Portálu (dále jen „Zákazníci“) stát se členem Klubu explorio.cz (dále jen „Klub“).

II.

Členem Klubu se může stát fyzická osoba starší 18ti let, která se zaregistruje na Portále. Podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na Portále v sekci „Ochrana osobních údajů“. Člen Klubu může své členství kdykoliv zrušit. Společnost může kdykoliv ukončit členství člena Klubu.

III.

Prostřednictvím Klubu jsou členům Klubu nabízeny různé výhody Společností nebo poskytované třetí stranou (dál jen „Partner Klubu“). Výhody se mohou kdykoliv změnit. Výhody poskytované Partnery Klubu jsou stanoveny Partnery Klubu a Společnost nenese odpovědnost za poskytnutí takových výhod.

IV.

Základní členství v Klubu je bezplatné, případné placené členství a jeho podmínky jsou detailně popsány v sekci Klubu na Portále.

V.

Společnost je oprávněna je podmínky Klubu kdykoliv změnit nebo Klub bez náhrady zrušit.


Tyto Podmínky klubu explorio.cz jsou účinné od 1.1.2020